Handreiking Zorg om Voedsel

Geleerde lessen uit het project

Nu het project Zorg om Voedsel ten einde is, is het goed om de geleerde lessen zo breed mogelijk te delen. Lessen over korte ketens voor voedsel in de zorg en een stappenplan voor lokaal inkopen door zorginstellingen. Ze zijn samengebracht in een handzame flyer.