Voordelen van lokaal inkopen

Ons huidige voedselsysteem van de grootst mogelijke volumes tegen de laagst mogelijke prijzen is niet meer houdbaar. De toekomst van boeren zit vol met uitdagingen, het klimaat is in gevaar en de kwaliteit en betaalbaarheid van ons voedsel zijn in het gedrang.

Er is een verandering noodzakelijk, die vanuit vele kleine initiatieven een grote impact kan hebben. Initiatieven die de rol van duurzame voedselvoorziening benadrukken en willen vergroten. Lokale voedselproductie biedt de volgende voordelen:

Lagere milieubelasting

Het voedsel blijft in de buurt en hoeft minder te reizen. Dit betekent minder transport en opslag en dus minder afvalstoffen en belasting voor het milieu. Een lokale voedselketen draagt bij aan een circulaire economie. Denk aan minder (halflege) busjes en meer samenwerking op het gebied van grond-, rest- en afvalstoffen.

Eerlijke prijs voor de boer

Doordat de keten kort is, krijgen de boeren een eerlijk deel van de opbrengsten; een fair share. De producent bepaalt zelf zijn prijs richting zowel de zakelijke als de particuliere markt. De marktpositie van de Nederlandse boer wordt zo verstevigd en uitgebreid.

Hogere betrokkenheid cliënt

Voedsel van dichtbij spreekt tot de verbeelding. Het voelt bekend en ‘net als vroeger’. Als cliënten op bezoek gaan bij de boomgaard of de tuin maakt dat de verbinding nog sterker. Bovendien zijn de producten vers en daarmee smaakvol, omdat het voedsel minder lang onderweg is.

Werkgelegenheid in de regio

Lokaal geproduceerd èn getransporteerd voedsel gaat verder dan een goed gevoel. Het leidt ook tot lokale werkgelegenheid. Meer banen betekent ook meer mensen die lokaal geld kunnen besteden.

Verbinding

Door korte ketens en het contact tussen de schakels in de ketens is er een grotere betrokkenheid bij de uitdagingen die we in ons voedselsysteem tegenkomen. De keten wordt transparanter en er is meer draagvlak om problemen samen op te willen lossen. Er kan door de korte ketens beter vraaggestuurd gewerkt worden, waardoor er minder voedselafval is.