Over het project Zorg om Voedsel

Vers voedsel, rechtstreeks van de boer naar de zorginstelling en vervolgens vers op het bord van de zorgvrager. Het project Zorg om Voedsel stimuleert zorginstellingen om eten en drinken direct in te kopen bij lokale producenten.

Doel

Het doel van Zorg om Voedsel is om zorginstellingen te verbinden aan lokale producenten in Regio Rivierenland. Het project onderzoekt ook in hoeverre woonzorginstellingen in de regio Rivierenland deels zelfvoorzienend kunnen worden in hun voedselvoorziening.
Zorg om Voedsel is een project binnen het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3), een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Het project loopt van januari 2020 tot juli 2023.

Samenwerking

Zorg om Voedsel is een samenwerking tussen de gemeenten Culemborg, Tiel, West-Betuwe, de zorginstelling Linge’s Zorglandgoed in Rumpt en Stadsboerderij Caetshage in Culemborg. Linge‚Äôs Zorglandgoed is een ecologische woonzorg-gemeenschap voor 30 zorgvragers met dementie. Het zorglandgoed omvat 17 hectare waarin een voedsellandschap wordt ingericht met onder andere een fruitgaard, voedselbos en moestuin.

Local2Local

Zorg om Voedsel werkt voor het lokaal inkopen van eten en drinken zoveel mogelijk samen met Local2Local. Local2Local richt zich op het wegnemen van obstakels aan beide kanten van de korte voedselketen: het vermarkten van een overvloed aan lokaal voedsel en het vergroten van de toegankelijkheid en het service-niveau voor zakelijke afnemers.

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie?
Neem contact met ons op

Projectleider van Zorg om Voedsel is Loes van Loenen
(Projectbureau Loenaloes).
Zij is te bereiken via 06-50525913 of loes@zorgomvoedsel.nl


Het consortium van het project is:
Skyberg BV (penvoerder): Cor van den Berg
Stichting Caetshage: Martin Heerschop
Gemeente Culemborg: Ingrid Veltkamp
Gemeente Tiel: Mirjam Bussink
Gemeente West-Betuwe: Rolf van Os